Hva krever jeg av deg som klient ? Jeg er avhengig av å få nøyaktige tilbakemeldinger fra deg slik at jeg kan coache deg på best mulig måte. Tilbakemeldingene jeg får fra deg er mitt arbeidsverktøy. Et godt arbeidsverktøy og tett kontakt er essensielt for…